Rödlistade arter i skogen klarar sig bra

Risken för artutdöende i skogen överdrivs!

 

Risk för nationellt artutdöende verkar ha överdrivits som motiv och för styrning av inriktning för den skogliga naturvården. Förändringar i skogsbruket, såsom den ökande andelen av skog som uppkommit efter kalavverkning, verkar inte haft en uppenbar negativ effekt på artutdöendet, och det verkar inte troligt att skogsbrukets kalhyggen kommer att leda till accelererat artutdöende.

Denna artikel, som ingressen till återges ovan, finns nu i en version som uppdaterats till september 2015 på : http://daglindgren.upsc.se/Naturv/Redlistedforestspecies.htm 

Det finns också en föråldrad version på  SLUs forskarblogg:  http://blogg.slu.se/forskarbloggen/risken-med-artutdoende-i-skogen-overdrivs/

Skälet till den här sidan är huvudsakligen att här är det kommenterbart. Kommenterar bör helst syfta till att förbättra webbartiklarna och påpeka faktafel. Men det har bara kommit “spamkommentarer” (därför modereras kommentarer).