Länkar om framtiden, de flesta oroade

På denna websida ges länkar, som uttrycker oro för framtiden, eller annars är intressanta för framtiden utom de som är mest klimat relaterade. Det finns givetvis mycket om klimathotet här också även om jag skall försöka ge det mest relevanta till klimatet på en annan sida.

http://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg En film om tillväxtens gränser, oil peak etc.
https://peakenergi.wordpress.com/  Bla om oljekrisen
http://www.tillvaxtreflektera.se/  Stefan Tengroth, länklista:  http://www.tillvaxtreflektera.se/books-and-links/links/

http://www.unep.org/geo/ FNs miljöorgan. Den mest autoritativa globala miljö-översikten 2012 tycker framsteg är för långsamma och ambitionerna för låga.

http://www.delivering-tomorrow.com/  i Tyskland konstruerade scenarior till 2050, fast i en för positiv anda för att egentligen passa in här.

http://www.framtidskommissionen.se/  Regeringen hade en framtidskommission 2011-2013. Detta är vad den resulterade i. Perspektivet var till 2050 och utgångspunkten grön tillväxt, att tillväxt och miljö kan kombineras.

http://www.supermiljobloggen.se/  Miljöorienterad blogg

http://cornucopia.cornubot.se/  Blandning av ekonomi, politik, miljö, med en ofta skeptisk hållning.

http://davidjonstad.se/  Författare till Kollaps, en bok om civilisationens nära förestående problem, och tidningen  Effekt ganska orienterad åt klimatet. Nya artiklar slutar sommaren 2013   http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170376352 “Kollaps : livet vid civilisationens slut” en bok som beskriver en möjlig kommande kollaps och dess orsaker, förefaller läsvärd.

http://www.steg3.se/   ifrågasatt “tillväxt”
http://www.clubofrome.org/  Romklubben var mycket inflytelserik 40 år sedan för utvecklingens gränser och efterlevare är fortfarande aktiva
http://www.degrowth.org/  ekonomi utan “tillväxt”

http://en.wikipedia.org/wiki/Risks_to_civilization,_humans,_and_planet_Earth Genomgång av olika “undergångsscenarior”, de flesta är inte relevanta och lite att göra åt i ett hundraårsperspektiv, men även för de relevanta riskerna ges referenser och görs resonemang.

Som motvikt mot de delvis negativt vinklade bloggarna ges här några relativt positiva bidrag

http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/  Anders Bolling i DN har relativt positiva vinklingar på en del problem.

Rosling ger en relativt positiv framtoning  i en föredragsserie baserad på det analyspaket han utvecklat (gapminder)

http://www.svd.se/kultur/understrecket/i-backspegeln-var-framtiden-mycket-varre_7815570.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20130112   Framtida scenarior varav många domedag, som slagit fel.

Senast editerat april 2014

http://www.dn.se/debatt/misstolkad-klimatrapport-hotar-forskares-trovardighet  Emot för alarmistiska artiklar om klimatet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *