Om bloggen

Bloggen är om framtiden,  mest – men inte enbart :-)

  • i ett hundraårigt perspektiv
  • med en pessimistisk framtoning
  • med ett naturvetenskapligt synsätt

Reflekterar man nu över hotbilden inför framtiden minskar chansen att det blir en dålig framtid.

I praktiken har det blivit mycket av en naturvårdsblogg istället för den ursprungliga avsikten.

Att göra inlägg
Vem som helst får kommentera utan moderering. Det går att göra inlägg om jag skriver en inbjudan som besvaras positivt. Jag gör det förmodligen för den som ger göra ett övertänkt och utförligt inlägg.

Alternativ kan man sända ett inlägg till mig på email så lägger jag ut det om det inte är för olämpligt.

One thought on “Om bloggen”

  1. Det var 50 årsmöte för studentexamen för fjärde ring på reallinjen RIVb vid Högre Allmänna Läroverket i Uppsala (nu Katedralskolan). Klassen beslöt att träffas igen 2017 för 55 års jubileum. Då kan vi se var denna blogg hamnade.
    Det här är en invigning av en webplats sommaren 2012 som jag nu avser ägna fem år åt med låg intensitet.
    Jag misstänkte världen inte skulle bli så bra plats att leva på för 50 år sedan som den faktiskt blivit. Jag har därför reviderat oron till ett längre tidsperspektiv.

Leave a Reply