Länkar om framtiden, de flesta oroade

På denna websida ges länkar, som uttrycker oro för framtiden..

http://www.tillvaxtreflektera.se/  Stefan Tengroth, länklista:  http://www.tillvaxtreflektera.se/books-and-links/links/

http://www.unep.org/geo/ FNs miljöorgan. Den mest autoritativa globala miljö-översikten 2012 tycker framsteg är för långsamma och ambitionerna för låga.

http://www.supermiljobloggen.se/  Miljöorienterad blogg

http://cornucopia.cornubot.se/  Blandning av ekonomi, politik, miljö, med en ofta skeptisk hållning.

http://davidjonstad.se/  Författare till Kollaps, en bok om civilisationens nära förestående problem, och tidningen  Effekt ganska orienterad åt klimatet, men nedlagd.

http://www.clubofrome.org/  Romklubben var mycket inflytelserik 40 år sedan för utvecklingens gränser och efterlevare är fortfarande aktiva
http://www.degrowth.org/  ekonomi utan “tillväxt”

Genomgång av olika “undergångsscenarior”, de flesta är inte relevanta och lite att göra åt i ett hundraårsperspektiv, men även för de relevanta riskerna ges referenser och görs resonemang.
Global catastrophic risk – Wikipedia

Som motvikt mot de delvis negativt vinklade bloggarna ges här några relativt positiva bidrag

Rosling ger en relativt positiv framtoning  i en föredragsserie baserad på det analyspaket han utvecklat (gapminder)

  Framtida scenarior varav många domedag, som slagit fel.

Senast editerat april 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.