Inlägg av mig i tidningar 2023 och senare

Den genetiska (evolutionära) förklaringen till att vi krigar och har blivit fler än jorden kan uthålligt bära:

”Krig och överbefolkning orsakas av människans onda arv” (landetsfria.nu)

Civilförsvar: Insändare: Grannskap och samfälligheter måste vara redo om elnätet attackeras (vk.se)

Började lobba för befolkningsminskning.
Lobba för färre födslar:

“Skicka brev till föderskor i Umeå – uppmuntra till att föda färre barn” (folkbladet.nu)

Insändare i VK 230418 Insändare: Låga födelsetal är bra! (vk.se)

Och VK 230817 Insändare: Ge mer svenskt bistånd till familjeplanering! (vk.se)

Och FSS-38.pdf (stromstadakademi.se)

Uttaget ur skogen:

Gjorde en replik till en debattartikel om skogsuttaget i Sverige i lokaltidningen Debatt: Minskad skogsavverkning är inte lösningen (vk.se) . Kanske lite missledande eftersom jag faktiskt pläderar för en liten i tiden begränsad minskning av avverkningen eftersom inlagringen i skog och träprodukter minskat de sista åren och 2017-2021 är lägre än något år tidigare sedan 1990 Nettoutsläpp och nettoupptag av växthusgaser från markanvändning (LULUCF) (naturvardsverket.se)

Annat än tidningsartiklar:

Bibliografisk analys med Web of Science av fröplantager här Bibliometric analysis on trends and future directions of research and development in seed orchards | Research Square

Klimatet: Nya aspekter på att det globala yttemperaturmönstre ändras allt snabbare publicerades på webben Paris Agreement Temperature Index – Just how hot is it ? Det kom 13 kommentarer varav 9 är mina och 4 författarens som reagear. Jag tyckte jag lyckades skärpa analysen. Jag flyttade min analyse hit Comments on climate | Downto2100 (dagli.se) för att den då är mycket lättare att editera och jag kan ändra och rätta.

Publicerat i Global juni 2024 Ökad variation i temperatur har betydelse (tidningenglobal.se)

Blogg med många reflektioner bl a om Umeå, skog och framtid FramtidUmeåVärld (vk.se)