Klimatingångar

Här listas några klimatorienterade länkar:

Insändare: “Satsa på bistånd – för klimatets skull” (folkbladet.nu)

Debatt: Skogsbruk del av vägen till ett hållbarare Sverige (vk.se)

”Västerbotten är en klimatgassänka” (folkbladet.nu)

Skogen gör att Sverige kan nå klimatmål betydligt tidigare | Bohusläningen (bohuslaningen.se)

https://www.folkbladet.nu/2021-01-11/sverige-klimatgassanka-2030

Varmast på tre miljoner år VF https://www.folkbladet.nu/2020-06-10/de-unga-far-det-varmare-an-pa-flera-miljoner-ar

“Ersätt hästhagar med energigrödor” (folkbladet.nu) insändare 2019

http://klimatfokus.se/  (Johan Brändström) från denna har jag 18-02-19 saxat

››  EPA:s klimatstatistik – Här har USA:s miljöskyddsorganisation har samlat statistik och information om globala växthusgasutsläpp.
››  Our world in data – Massor intressant statistik om människans konsumtion och produktion.
››  Naturvårdsverkets klimatstatistik – Här samlas extremt mycket bra statistik om svenskarnas växthusgasutsläpp och klimatpåverkan.
››  FN:s miljörapport – En rapport som beskriver ramen för växthusgasutsläpp och klimatförändringar”>

Några insändare av mig som inte har SÅ mycket med klimatet att göra men lite grand,

https://www.vk.se/2020-11-18/insandare-forbjud-servering-av-alkohol-efter-kl-20?

https://www.folkbladet.nu/2020-11-25/avskaffa-manadskorten?

Nedanstående är vad som finns kvar från en genomgång jag gjorde 2014:

* http://uppsalainitiativet.blogspot.com/ verkar givit upp 2019…

http://www.klimatupplysningen.se/ kvar 2021 och oförändrat mycket aktiv

http://www.skepticalscience.com/kvar 2021 och aktiv

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten

Senast editerat/kollat 21-05-04