Utarmas den biologiska mångfalden?

Utarmas den biologiska mångfalden?

Det finns fler skogsprofessorer än jag, som tycker utarmningen av den biologiska mångfalden i skogen oftast framställs som ett överdrivet hot. Minst tre skogisprofessorer har före mig vädrat sina  tankar om överdrifter: Sören Wibe , Mats Nylinder och Lars Christersson (http://downto.dagli.se/?p=214 ) Det finns fler skogsprofessorer, som uppträder mindre iögonenfallande. Det en del andra väl så kvalificerade skogliga tänkare också, bl a: Mats Nordberg och Carl-Henrik Palmér http://areca.se/skogspolitik/tips-till-artdatabanken-skaffa-en-djavulens-advokat/ .

o   Mitt svar på Skogsstyrelsens remiss utvidgad utvärdering av levande skogar

o   Naturvården tycker typisk taiga är representerad av för låga arealer, men jag tvivlar på om det är nödvändigt att förstöra bra skogsmark genom att göra om den till taiga

o   Behovsarealerna för skogliga naturtyper nämns mycket sällan!  Trots att det finns ett underskott på uppåt en tiondel av Sveriges skogsmark och trots att det finns regeringsbeslut på att underskottet skall elimineras är detta nästan helt okänt!

o   Artdatabanken ger en tveksam bild av förekomsten av bevarandevärda skogsnaturtyper

En bra och innehållsrik blogg om de olika miljörelaterade, huvudsakligen skogliga problemen förs av LRFs expert Gunnar Linden på https://gunnarlinden.wordpress.com/

Denna ”Naturvårdsorienterade webb” startade jag sedan jag börjat intressera mig mer konkret för naturvård i september 2014. Om det inte går att kommentera på denna web kan man kommentera direkt till mig, men få eller inga kommentarer med relevanta kommentarer (inte att jag är djupt okunnig eller så), Dag.Lindgren@slu.se. Jag har försökt hålla webbar öppna för kommentering, men det kommer väldigt få seriösa kommentarer, däremot en del irriterande spam. Det är tekniskt svårt med IT vilket förklarar en del underligheter. Jag kontrollerar flera bloggar och webbar med olika egenskaper, men alla har sina problem

Webbar av Dag Lindgren med viss anknytning och viss bakgrund
Några bloggar jag kontrollerar:
Jag har en  blogg som kontrolleras av SLU på  http://daglindgren.upsc.se/
Denna betalar jag själv http://downto.dagli.se/  (först tänkte jag på civilisationens överlevnad men har nu gått över mest till artinriktad naturvård)
The declining future http://downto2100.blogspot.se/ (which turned mainly to other content) and. I also have a family blog with some links to forest genetics at http://www.allt2.se/Lindgren/. The dead following Tjernobyl accident http://daglindgren.blogspot.se/. Wolves http://vargweb.wordpress.com/ and http://vargdag.wordpress.com/ . Jag har också en “privat” familjeblogg på http://www.allt2.se/Lindgren/

20180426 Jag har svårigheter att editera min universitetsserver, därför arbetar jag i forsättningen med den här för att styra till artiklar som ibland ligger på andra servrar.

Detta var index fil till Naturvård som bearbetats. Sista redigering där på 20170226, på http://daglindgren.upsc.se/