En ny undergångsblogg?

Temat för bloggen är att det kommer att bli sämre år 2100 än nu.

Det är naturligtvis möjligt, och något att hoppas på, att jag blir felspådd. Jag trodde när jag tog studenten nedgången skulle synas om 50 år, dvs 2012, och där hade jag gruvligt fel, även om inte alla delar den uppfattningen! Det mesta har blivit bättre och bättre sedan Homo sapiens kom till. Tidigare undergångsprofeter har hittills haft fel. Även om det blivit sämre i några avseenden, så kanske det inte blivit så mycket sämre, eller är diskutabelt om det egentligen blivit sämre.

Lite lägre materiell levnadsstandard, färre “prylar” och färre utlandsresor kanske är diskutabelt om man verkligen kan säga det blivit sämre. Katastrofscenarior, en liten återstående befolkningsspillra, som 2100 ser ut att gå tillbaks till stenåldern, eller att vår art dör är höjt över diskussion på denna blogg att det är sämre. Får se var bloggen hamnar, jag vet inte mer om det än att jag avser att hålla fast vid uppfattningen att det blir “sämre”. Annars blir det vad jag får inspiration för. Men en hypotes bör vara testbar, och kommer jag inte på något bättre, så är hypotesen att genomsnittlig återstående livslängd i vad som nu är de 20 länder med längst genomsnittslivslängd kommer att minska med minst ett år.

Det minskar risken att det blir sämre 2100 om man analyseras varför det skulle bli sämre. Det kan ses som ett skäl till denna blogg.

Det här är en invigningsartikeln av en webplats, som jag nu avser ägna viss, men troligen liten uppmärksamhet, till våren 2017. 2012 blev det nästan inget försök att göra bloggen märkbar.

Att göra inlägg
Vem som helst får kommentera befintliga inlägg utan moderering. Jag tar kanske tar bort något dumt, brytande mot net-ikett eller irrelevant när jag upptäcker det. För att göra inlägg måste jag skriva en inbjudan som besvaras positivt. Det går bra att be i en kommentar eller ett email.

Texten i denna inledning kommer inte att kvarstå oförändrad för evigt!

5 thoughts on “En ny undergångsblogg?”

  1. En del saker är definitivt bättre, t.ex. utbildning, individens frihet, kyrkans minskade inflytande, möjligheten att resa, ökad fritid, sjukvården. Mycket sämre har det blivit med havet, atmosfären, Östersjön, antalet arter, utrymmet på jorden, bankväsendet, våra skogar, radioaktivt avfall. Det är ju omöjligt att sammanfatta i en siffra. -632%?<br />Hjalmar Söderberg sa att det är för djävligt

    1. Tack Maria för tankar som är värda att tänka över. Jag kommer nog att ta upp en del av dem i kommande inlägg!

  2. Hur skall man definiera att det blir sämre? Ett förslag är att genomsnittslivslängden för de 20 länder (geografiska områden) där den nu är högst skall ha sjunkit med minst 2 år. Men en exakt definition är knappast viktig.<br />Dag L

    1. Undrar om det är bättre att leva 2 år till. Är det inte livskvalitet som avgör?<br />Wikipedia: Livskvalitet är den upplevda känslan av att leva ett gott liv. Det är en subjektiv upplevelse som skiljer sig från yttre mätbara betingelser. Till exempel är dålig hälsa per definition inte lika med dålig livskvalitet, men kan förstås starkt bidra till att minska den. Begreppet är viktigt inom

    2. Det låter bra vad Gunlög påpekar. Det illustrerar svårigheten att kvantifiera vad som är nedåt. Det är nog för svåra frågor. I &quot;Du sköna nya värld&quot; &quot;löstes&quot; &quot;livskvalite&quot; problemet med soma, så nästan alla gick omkring och var nöjda trots minskad livslängd.<br />Jag föreslog nästan bibehållen genomsnittslivslängd som kriterium för att komma ifrån det materiella. Det

Leave a Reply

Your email address will not be published.